Preskocit navigáciu

Ako získať kvalifikovaný certifikát


   Certifikáty Certifikačnej autority Ministerstva obrany - CAMOSR sú vydávané na pracovisku Registračnej autority MO SR iba fyzickým osobám organizačne patriacim do rezortu obrany.

   V prípade záujmu o KC (kvalifikovaný certifikát pre Elektronický Podpis) je potrebné kontaktovať Kontaktné centrum.

    Adresa:  VÚ 9066 - Kontaktné Centrum, Olbrachtova 5, 91101 Trenčín
    Telefón: 401111 a 402222
    Fax:      403333
    E-mail:   info_kc@mil.sk

   Nezabudnite si so sebou priniesť niektoré dva z týchto osobných dokladov (minimálne jeden z nich musí obsahovať fotografiu fyzickej osoby a jej rodné číslo):

  • občiansky preukaz,
  • služobný preukaz profesionálneho vojaka,
  • cestovný pas,
  • vodičský preukaz,
  • rodný list,
  • zbrojný preukaz.

   Ak sa z vážnych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť procesu vydania a prevzatia certifikátov, môže Vás zastúpiť iná fyzická osoba, tá sa musí navyše preukázať úradne overeným splnomocnením (notárom alebo matrikou), z textu ktorého jednoznačne vyplýva, že zastupujúca fyzická osoba bola splnomocnená splnomocňujúcou fyzickou osobou konať v danej veci v jej mene.

Názov Popis Stiahnuť
Splnomocnenie - na stiahnutie [pdf] Splnomocnenie - na stiahnutie [pdf] (76.08 kB)

Skočiť na menu


Share