Preskocit navigáciu

Čo robiť pri strate, krádeži karty


   Používateľ KC je povinný bez meškania nahlásiť stratu čipovej karty pracovníkom Certifikačnej autority MOSR. Používateľ je ďalej povinný neodkladne požiadať Certifikačnú autoritu o zrušenie certifikátu, ak zistí, že došlo k neoprávnenému použitiu jeho súkromného kľúča, alebo ak hrozí neoprávnené použitie jeho súkromného kľúča alebo ak nastali zmeny v údajoch uvedených v certifikáte.

  1. Nahlásenie straty alebo predloženie žiadosti na zrušenie certifikátu vykoná používateľ osobne na pracovisku Registračnej autority CAMOSR, telefonicky na t. č. 0960 400 400, alebo prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu pki@mil.sk. Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. V prípade podania žiadosti prostredníctvom telefonátu alebo e-mailu, sa identita používateľa overí prostredníctvom overovacieho kódu, ktorý je uvedený v prílohe   č. 1 Zmluvy o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu CA (bod c - prístupové kódy na kartu).
  2. Pracovník Registračnej autority CAMOSR zruší platnosť kvalifikovaného certifikátu.

   Viac informácií o postupe a dôvodoch pre zrušenie kvalifikovaného certifikátu nájdete v Certifikačnom poriadku CAMOSR.

Skočiť na menu


Share