Preskocit navigáciu

Legislatíva a pojmy


CRL

CRL ( Certificate Revocation List ) je zoznam zrušených certifikátov, ktorým bola ukončená platnosť certifikátu. Každý certifikát, ktorý bol vydaný certifikačnou autor...
Zdroj: .

OCSP

OCSP - ( Online Certificate Status Protocol ) - je to tzv. protokol, ktorý umožnule on-line prístup k informáciam o certifikátoch. OCSP prináša výhody pri overovaní pl...
Zdroj:

Čo je PKI

PKI ( Public Key Infrastructure - infraštruktura verejných kľúčov ) je sústava technických a organizačných opatrení spojených s vydávaním, správou, používaním a revoko...
Zdroj:

Certifikačná autorita

CA ( Certifikačná Autorita ) je základným stavebným prvkom hierarchickej štruktúry PKI. Hlavnou úlohou certifikačnej autority je vydávať, spravovať a rušiť certifikáty...
Zdroj:

Registračná autorita

RA ( Registračná Autorita ) preberá niektoré funkcie certifikačnej autority (CA). Registračná autorita prijíma žiadosti o vydanie certifikátu. Kontroluje súlad údajov...
Zdroj:

Časová pečiatka

Keď sa dokument posiela klasickou poštou, môže byť posielaný doporučene, tj, odosielateľ obdrží na pošte podací lístok, ktorý môže neskôr použiť ako dôkaz, že poslal d...
Zdroj: .

 
1 2 >>

Skočiť na menu


Share