Časová pečiatka


Keď sa dokument posiela klasickou poštou, môže byť posielaný doporučene, tj, odosielateľ obdrží na pošte podací lístok, ktorý môže neskôr použiť ako dôkaz, že poslal dokument v konkrétnom čase.
Časová pečiatka je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorá musí spĺňať tieto požiadavky:
vyhotovila ju akreditovaná CA použitím súkromného kľúča určeného na tento účel
na verejný kľúč patriaci k uvedenému súkromnému kľúču bol vydaný kvalifikovaný certifikát
bola vyhotovená len použitím bezpečného zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky
umožňuje jednoznačne identifikovať dátum a čas kedy bola vyhotovená.

Vytvorenie časovej pečiatky

Časová pečiatka sa vyhotoví tak, že HASH hodnota dokumentu sa doplní o požadovaný časový údaj (dátum a čas) z referenčného, zaručeného zdroja času akreditovanej CA. Takto upravený, doplnený HASH sa podpíše zaručeným elektronickým podpisom pomocou súkromného kľúča na tento účel určeného. Podobne ako elektronický podpis aj časová pečiatka sa pripája k dokumentu, pre ktorý bola vyhotovená.

Dátová štruktúra časovej pečiatky obsahuje:

Identifikácia bezpečnostnej politiky, pod ktorou bola pečiatka vydaná – politika pre vydávanie časových pečiatok
Kontrolný súčet (hash) zaslaný klientom (kopírovaný zo žiadosti o časovú pečiatku)
Jednoznačné sériové číslo časovej pečiatky
Čas vydania pečiatky
Prípadné rozšírenia časového razítka
Názov autority, ktorá pečiatku vydala môže byť uvedená v rozšírení, ale väčšinou je uvedená len v certifikáte, ktorým sa verifikuje elektronický podpis časovej pečiatky. Časová pečiatka je len dôkaz o existencii dokumentu v danom čase, nič nehovorí o vlastníctve dokumentu nejakého subjektu v danom čase, takže z reálneho prostredia – ešte nemáme samotný podací lístok, len razítko s časom. Samotný podací lístok v elektronickej podobe je DV-certifikát.



Autor: . - Dátum:
Čítanosť: 18939
Verzia pre tlač

Skočiť na menu