Preskocit navigáciu

Elektronický podpis


EP (Elektronický Podpis) je informácia pripojená alebo logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorá musí spĺňať tieto požiadavky:
nemožno ju efektívne vyhotoviť bez znalosti súkromného kľúča a elektronického dokumentu,
na základe znalosti tejto informácie a verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču použitému pri jej vyhotovení možno overiť, že elektronický dokument, ku ktorému je pripojená alebo s ním inak logicky spojená, je zhodný s elektronickým dokumentom použitým na jej vyhotovenie.

Treba povedať, že formálne, z právneho hľadiska, sú klasický vlastnoručný podpis a elektronický podpis ekvivalentné. Elektronický podpis však navyše zaručuje, že dokument od okamihu podpisu nebol zmenený, jednoznačne identifikuje podpisovateľa, a ak je to potrebné, aj čas podpisu.

Základné vlastnosti elektronického podpisu

Elektronický podpis má tieto základné vlastnosti:

Identifikácia autora

Je spôsob vyhotovenia a overenia elektronického podpisu, ktorý umožňuje spoľahlivo určiť, ktorá fyzická osoba elektronický podpis vyhotovila.

Integrita

Pod týmto termínom rozumieme neporušenosť dokumentu. Pozitívne overenie elekronického podpisu zaručuje, že dokument nebol po podpise, napr. počas prenosu zmenený, upravovaný alebo poškodený.

Nepopierateľnosť autorstva

Táto vlastnosť jednoznačne priraďuje autorstvo dokumentu podpisovateľovi, bez možnosti odoprenia autorstva.

Nemožnosť podpísať prázdny dokument

Pri elektronickom podpise je vylúčené, resp. nie je možné, aby niekto podpísal "bianco" (prázdny) dokument, napr. ako zmenku bez vyplnenej sumy.Autor: . - Dátum:
Čítanosť: 16657
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share