VYHLÁŠKY NBÚ k zákonu 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov


  1. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 131/2009 Z.z., o formáte, obsahu a správe certifikátov a kvalifikovaných certifikátov a formáte, periodicite a spôsobe vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov (o certifikátoch a kvalifikovaných certifikátoch)
  2. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 132/2009 Z.z., o podmienkach na poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb a o požiadavkách na audit, rozsah auditu a kvalifikáciu audítorov
  3. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 133/2009 Z.z., o obsahu a rozsahu prevádzkovej dokumentácie vedenej certifikačnou autoritou a o bezpečnostných pravidlách a pravidlách na výkon certifikačných činností
  4. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 134/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečné zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky a požiadavky na produkty pre elektronický podpis (o produktoch elektronického podpisu)
  5. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z.z., o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky)
  6. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z.z., o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku

 Autor: - Dátum:
Čítanosť: 27455
Verzia pre tlač

Skočiť na menu