Preskocit navigáciu

Aktuálne informácie o uznávaní zahraničných kvalifikovaných certifikátov


 Dňa 28. 12. 2009 nadobudlo účinnosť rozhodnutie Komisie 2009/767/ES zo 16. 10. 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov elektronickými spôsobmi prostredníctvom „miest jednotného kontaktu“ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu.

     Týmto dňom vznikla pre orgány verejnej moci povinnosť uznávať kvalifikované certifikáty vydané poskytovateľmi certifikačných služieb členských krajín EÚ, za predpokladu, že príslušná členská krajina zverejní zoznam dôveryhodných poskytovateľov služieb - TL. TL musí byť publikovaný prioritne v podobe čitateľnej ľudským okom (hrf – human readable form) a podľa rozhodnutia členskej krajiny môže byť publikovaný aj v strojovo spracovateľnej forme (machine processable form).

     Európska komisia zverejňuje vlastný TL - zoznam odkazov na všetky publikované TL členských krajín na adrese:
https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-hr.pdf (pdf, 241.3 kB)

a v strojovo čitateľnej forme na adrese:
https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-mp.xml (xml, 117 kB)Autor: - Dátum: 03.01.2011
Čítanosť: 176723
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share