Preskocit navigáciu

Kontakt


Certifikáty Certifikačnej autority Ministerstva obrany - CAMOSR sú vydávané na pracovisku Registračnej autority MO SR iba fyzickým osobám organizačne patriacim do rezortu obrany.

Certifikačná autorita Ministerstva obrany - CAMOSR

Adresa:              
VÚ 9066
Olbrachtova 5
911 01 Trenčín
Slovenská Republika

e-mail:                ca@mil.sk
telefón:              +421 960 400 400

Lokálna registračná autorita Trenčín

Adresa:
VÚ 9066
Partizánska 3732
911 01 Trenčín
Slovenská Republika

Lokálna registračná autorita Bratislava

Adresa:
VÚ 9066
Dukelské kasárne
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava
Slovenská Republika

Lokálna registračná autorita Zvolen

Adresa:
VÚ 9066
Borovianska cesta 1
960 01 Zvolen
Slovenská Republika

Lokálna registračná autorita Prešov

Adresa:
VÚ 9066
Námestie Legionárov 4
080 01 Prešov
Slovenská Republika

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov sa obráťte na Kontaktné Centrum na tel. čísle 0960/40 11 11.

Skočiť na menu


Share