Preskocit navigáciu

Spoločné operačné veliteľstvo hodnotilo plnenie úloh


Spoločné operačné veliteľstvo hodnotilo plnenie úloh

     Historicky prvé Veliteľské zhromaždenie veliteľa Spoločného operačného veliteľstva OS SR (ďalej len „SOV“) sa za prítomnosti zástupcu náčelník Generálneho štábu OS SR a pozvaných hostí uskutočnilo 19. októbra 2022 v priestoroch Múzea Slovenského národného povstania, v Banskej Bystrici.

     Veliteľ SOV, generálmajor Ing. Ondřej NOVOSAD, PhD., vykonal rozbor plnenia úloh SOV za obdobie 1.4.2021 – 30.9.2022, v ktorom sa zameral na vyhodnotenie plnenia hlavných etáp výstavby SOV: dosiahnutie počiatočnej operačnej spôsobilosti k 24.9.2021 a splnenie podmienok na dosiahnutie 1. fázy plnej operačnej spôsobilosti k 31.12.2022. Rozbor ukončil záverečným zhodnotením: „Aj napriek limitovaným personálnym a materiálnym zdrojom a stále otvoreným otázkam v budovaní a rozvoji infraštruktúry, splnili príslušníci SOV stanovené úlohy na veľmi dobej úrovni, za čo Vám patrí veľká vďaka.“

    Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR (ďalej len ZNGŠ), generálporučík Ing. Ľubomír SVOBODA, vo svojom príhovore ocenil úsilie a predovšetkým výsledky práce príslušníkov veliteľstva pri budovaní nového, operačného prvku OS SR.

     Za dosiahnutie výborných výsledkov a kvalitne vykonanú prácu ZNGŠ a veliteľ SOV odovzdali vybraným príslušníkom SOV ocenenia ministra obrany SR a náčelníka GŠ OS SR. Výnimočným bol tento deň aj pre našu kolegyňu a dlhoročnú zamestnankyňu rezortu, zam. Danielu Orságovú, ktorá v deň zhromaždenia slávila krásne životné jubileum, ku ktorému jej zablahoželal veliteľ SOV.

     Po slávnostnom obede z úrovne veliteľa SOV si pozvaní hostia prezreli priestory veliteľskej budovy SOV. Oficiálny program veliteľského zhromaždenia bol ukončený zápisom ZNGŠ do Kroniky SOV v novozriadenej Sieni cti a slávy SOV.


Spoločné operačné veliteľstvo hodnotilo plnenie úloh Spoločné operačné veliteľstvo hodnotilo plnenie úloh Spoločné operačné veliteľstvo hodnotilo plnenie úloh Spoločné operačné veliteľstvo hodnotilo plnenie úloh

Autor: SOV - Dátum: 25.10.2022
Čítanosť: 2563
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share