Preskocit navigáciu

História budovy SOV


  HISTÓRIA BUDOVY č.7, 
     ulica Československej armády, Banská Bystrica         Budova, v ktorej sídli Spoločné operačné veliteľstvo OS SR, bola postavená v roku 1938 ako účelový objekt pre potreby vojenského veliteľstva VII. Zboru v Banskej Bystrici. Projekt bol navrhnutý významným českým architektom Ing. arch. Jaroslavom Rösslerom v roku 1936, stavebníkom bolo mesto Banská Bystrica, firma Ing. Dr. Gescheidta a staviteľom bol Jozef Čatloš. Kolaudácia budovy bola vykonaná 13. augusta 1938.

         Objekt bol postavený z väčšej časti z tehlového muriva, čiastočne s použitím železobetónových pilierov, dôstojnícka jedáleň s použitím rámovej železobetónovej konštrukcie. Stropy boli realizované železobetónové, ako aj krov strechy. Podľa projektu z roku 1936 boli v suteréne umiestnené administratívne priestory, priestory pre stráž, kuchyňa pre pomocnú rotu, garáže, kotolňa, byt vrátnika a kuriča, sklady paliva a potravín. Na prízemí bola situovaná podateľňa zborového veliteľstva, dôstojnícka jedáleň, klubovňa, byt náčelníka štábu, z dvora samostatným vstupom prístupné ubytovanie pre vojsko. Na 1. a 2. poschodí boli situované kancelárie veliteľstva zboru a byty veliteľov divízie s reprezentačnými miestnosťami. Na 3. poschodí boli v hlavnom a severnom trakte situované kancelárie divízneho veliteľstva a v dvorovom trakte a západnom trakte kancelárie veliteľstva. V objekte boli situované rozsiahle podstrešné priestory, ktoré sa využívali ako práčovňa k bytom, na sušenie bielizne a strojovňa výťahu, pravdepodobne aj ako sklad. Priestor pred budovou bol prispôsobený ramenu rieky Hron, ktorý v čase postavenia budovy siahal do tejto časti mesta.

         V období SNP bola budova centrom organizovania vojenského odboja proti fašizmu a opätovného formovania Československej armády. Od jari 1944 a počas Slovenského národného povstania tu sídlila Slovenská národná rada a plánovalo sa povstanie.
Zborové veliteľstvo sídlilo v budove do augusta 1969. V auguste 1969 do objektu premiestnili z Bratislavy Vojenské gymnázium Jána Žižku z Trocnova a premenovali ho na Vojenské gymnázium Slovenského národného povstania, ktoré bolo zrušené v roku 1996.

         Do termínu vzniku SOV OS SR v budove sídlili okrem organizácií MO SR aj rôzne štátne inštitúcie (súčasti Ministerstva vnútra SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Finančného riaditeľstva SR, Úrad geodézie a kartografie a iné).

         Objekt je významnou pamiatkou histórie s celoslovenským významom, zároveň je hodnotnou architektonickou stavbou medzivojnového obdobia s prvkami moderny. Na základe uznesenia vlády SSR č. 255/1982 bol objekt 15.9.1982 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Pamätné tabule
 
Na hlavnej fasáde vedľa hlavného vstupu sú osadené tri pamätné tabule z bronzu, pripomínajúce SNP a významné osobnosti povstania, osadené medzi rokmi 1994 – 1998.

Pamätná tabuľa - Štáb 1. Čs. armády na Slovensku

Nápis:
„POČAS SNP TU PÔSOBIL ŠTÁB I. ČS. ARMÁDY NA SLOVENSKU GEN. MJR. JÚLIUS NOSKO, NÁČELNÍK ŠTÁBU GEN. MJR. KAROL PEKNIK, PREDNOSTA OPERAČNÉHO ODDELENIA GEN. ARM. MVDR. MIKULÁŠ FERJENČÍK POVERENÍK SNR PRE VOJENSKÉ VECI TU TIEŽ ÚČINKOVALI VOJENSKÉ MISIE SOVIETSKEHO ZVÄZU, USA, VEĽKEJ BRITÁNIE 29. 8. 1994“
Autor: Akademický sochár M. Palko Odhalenie: 1994

Július NOSKO, dôstojník československej armády, náčelník štábu povstaleckej armády
* 8. 6. 1907 Tisovec – † 5. 9. 1986 Praha
Karol PEKNÍK, generál, protifašistický bojovník
* 20. 4. 1900 Pezinok – † 1. 11. 1944 Pohronský Bukovec
Mikuláš FERJENČÍK, veterinárny lekár, organizátor SNP, neskôr generál
* 5. 12. 1904 Polomka – † 4. 3. 1988 Denver, USA

Pamätná tabuľa Štáb 1.ČS armády na Slovensku

Pamätná tabuľa - Ján Golian a Rudolf Viest
Nápis:
„NA VEČNÚ PAMÄŤ HRDINOM SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA BRIG. GEN. JÁNOVI GOLIANOVI A ARM. GEN. RUDOLFOVI VIESTOVI, KTORÍ POČAS SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA OD 9. AUGUSTA DO 27. OKTÓBRA 1944 PÔSOBILI V TEJTO BUDOVE AKO VELITELIA 1. ČS. ARMÁDY NA SLOVENSKU.“

Ján GOLIAN, brigádny generál, organizátor a významný predstaviteľ SNP
* 26. 1. 1906 Dombovár, Maďarsko - † 1945 Flossenburg, Nemecko
Rudolf VIEST, armádny generál
*24. 9. 1890 Revúca - † 1945 Flossenburg, Nemecko

Pamätná tabuľa - Ján Golian a Rudolf Viest

Pamätná tabuľa - Milan Polák

Nápis:
„V TEJTO BUDOVE SLÚŽIL OD MÁJA 1944 JEDEN Z HLAVNÝCH ORGANIZÁTOROV ODBOJA I VOJENSKÝCH PRÍPRAV SNP MILAN POLÁK PLUKOVNÍK IN MEMORIAM *17. augusta 1897 † 2. augusta 1951 POVOLANÝ GENERÁLOM GOLIANOM SA PODIEĽAL AKO JEHO NAJBLIŽŠÍ SPOLUPRACOVNÍK NA PRÍPRAVÁCH SNP A BOL MU ROZHODUJÚCOU OPOROU AŽ PO ÚSTUP DO HÔR.“

Milan POLÁK, dôstojník, politik, pedagóg, poslanec SNR
* 17. 8. 1897 Čadca – † 2. 8. 1951 medzi Kostolnou a Záblatím

Pamätná tabuľa - Milan Polák

PLASTIKA

V presklenej časti nadsvetlíka vchodu do budovy je osadená kruhová plastika s priemerom 210 cm, znázorňujúca štylizovaný motív prilby.
Autor: Karol Lacko, významný slovenský sochára a medailér.
Plastika

SÚSOŠIE

Názov: „ZVÍŤAZILI“
Autor: Pavol Tóth
Rok: 1968
Veľkosť: 320 cm x 170 cm


Dielo bolo realizované súbežne s výstavbou Pamätníka SNP.
Moderne stvárnené dielo, vytvorené v uvoľnenej kultúrnej atmosfére konca 60. rokov 20. storočia. Figurálne súsošie zobrazuje skupinu vojakov, kde traja vo víťaznom, spontánnom geste vyhadzujú štvrtého spolubojovníka nad hlavu.
Plastika je komponovaná na pohľady zo všetkých strán a spôsob spracovania námetu víťazstva, ako prirodzeného, radostného gesta, je ojedinelým v rámci dobového slovenského sochárstva, ktoré v čase socializmu uprednostňovalo oficiálnejšie poňaté, frontálne kompozície.
Súsošie

Skočiť na menu


Share