Preskocit navigáciu

Tlačové správy


Výcvik príslušníkov Vojenskej polície - Avalanche special 2024

Výcvik príslušníkov Vojenskej polície - Avalanche special 2024
29.02.2024Príslušníci Odboru prípravy a plánovania operácií Vojenskej polície Trenčín absolvovali počas štyroch dní náročný výcvik vo vysokohorskom teréne. Cieľom výcviku A...
Zdroj: mp.mil.sk

Inštrukčno – metodické zamestnanie K9 v špeciálnej kynológii

Inštrukčno – metodické zamestnanie K9 v špeciálnej kynológii
27.02.2024V dňoch 19. až 22. februára 2024 Vojenská polícia SR, oddelenie kynológie Odbor výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek organizovala Inštrukčno - metodi...
Zdroj: mp.mil.sk

Kurz - Bojová streľba

Kurz - Bojová streľba
23.02.2024V dňoch 12. - 16. februára 2024 sa v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová - Hronsek konal kurz Bojová streľba, ktorý bol zameraný na zdokonal...
Zdroj: mp.mil.sk

Odborné zhromaždenie kynológov OS SR

Odborné zhromaždenie kynológov OS SR
20.02.2024Dňa 13. februára 2024 sa v priestoroch oddelenia kynológie Odboru výcviku a kynológie Vlkanová- Hronsek konalo Odborné zhromaždenie kynológov OS SR, ktoré vi...
Zdroj: mp.mil.sk

Kurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polície

Kurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polície
19.02.2024V dňoch od 15. januára až 16. februára 2024 boli v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek vykonané Kurzy na hodnosť pre príslušníkov...
Zdroj: mp.mil.sk

Military Police Crime Investigation Forum 2024

Military Police Crime Investigation Forum 2024
14.02.2024V dňoch 05. - 09. februára 2024 sa v NATO Military Police Centre of Excellence (MP COE) v poľskom meste Bydgoszcz konalo  Military Police Crime Investigation Foru...
Zdroj: vp.mil.sk

Odborná príprava štábu a Workshop NATO MNMPBAT

Odborná príprava štábu a Workshop NATO MNMPBAT
12.02.2024V dňoch 29. januára až 2. februára 2024 sa vo výcvikovej základni Vojenskej polície Poľska v meste Minsk Mazowiecki uskutočnila príprava príslušníkov štábu zaradených ...
Zdroj: mp.mil.sk

Pracovné stretnutie so zástupcami MPCC MNBG SVK

Pracovné stretnutie so zástupcami MPCC MNBG SVK
11.01.2024Dňa 10. januára 2024 sa v priestoroch Vojenskej polície Trenčín uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Vojenskej polície  so zástupcami MPCC MNBG SVK Prov...
Zdroj: mp.mil.sk

Vojenská polícia zabezpečovala v Bosne a Hercegovine sprevádzanie prezidentky SR a ministra obran...

Vojenská polícia zabezpečovala v Bosne a Hercegovine sprevádzanie prezidentky SR a ministra obrany SR
22.12.2023Dňa 14. decembra 2023 sa príslušníci Vojenskej polície rtm. Peter RUSNÁK a rtn. Gabriel JESENSKÝ pôsobiaci v International Military Police v rámci operácie EUFOR ...
Zdroj: mp.mil.sk

Ukončenie služobného pomeru riaditeľa odboru prípravy a plánovania operácií

Ukončenie služobného pomeru riaditeľa odboru prípravy a plánovania operácií
22.12.2023Dňa 20. decembra 2023  pri príležitosti ukončenia služobného pomeru profesionálneho vojaka sa hlavní funkcionári Vojenskej polície rozlúčili s dlhoročným kolegom ...
Zdroj: mp.mil.sk

Odborná príprava a výcvik policajných inštruktorov Vojenskej polície Gruzínska

Odborná príprava a výcvik policajných inštruktorov Vojenskej polície Gruzínska
15.12.2023V dňoch 3. - 10. decembra 2023 sa príslušníci vojenských polícií zoskupenia NATO Multinational Military Police Battalion (NATO MNMPBAT) zúčastnili odbornej prípra...
Zdroj: mp.mil.sk

Ocenení príslušníci Vojenskej polície za darovanie krvi

Ocenení príslušníci Vojenskej polície za darovanie krvi
15.12.2023Dňa 8. decembra 2023 popredný predstavitelia Slovenského Červeného kríža, územný spolok Banská Bystrica a Národnej transfúznej služby Banská Bystrica oceňovali ob...
Zdroj: mp.mil.sk

Výročná Lessons Learned konferencia Vojenskej polície 2023

Výročná Lessons Learned konferencia Vojenskej polície 2023
13.12.2023V dňoch 4. - 8. decembra 2023 sa konala v Centre výnimočnosti Vojenskej polície NATO (NATO MP COE) Bydgoszcz, Poľsko výročná Lessons Learned konferencia vojenskýc...
Zdroj: mp.mi.sk

Kurz techniky jazdy na štvorkolkách

Kurz techniky jazdy na štvorkolkách
13.12.2023V dňoch 11. – 12. decembra 2023 sa v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek Vojenská polícia uskutočnil kurz techniky jazdy na št...
Zdroj: mp.mil.sk

Spoločný výcvik odstreľovačov - „Winter Sniping 2023“

Spoločný výcvik odstreľovačov - „Winter Sniping 2023“
12.12.2023V dňoch 4. – 8. decembra 2023 sa na základe plánu bilaterálnej spolupráce v gescii oddelenia špeciálneho výcviku, Odboru výcviku a kynológie Vlkanová - Hron...
Zdroj: mp.mil.sk

Kurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polície

Kurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polície
12.12.2023V dňoch od 6. novembra až 8. decembra 2023 boli v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek vykonané Kurzy na hodnosť pre príslušníkov ...
Zdroj: mp.mil.sk

Zasadnutie Riadiaceho výboru mnohonárodného projektu NATO MNMPBAT

Zasadnutie Riadiaceho výboru mnohonárodného projektu NATO MNMPBAT
06.12.2023V dňoch 4. - 8. decembra 2023 sa v priestoroch Vojenskej akadémie Chorvátska v Záhrebe uskutočňuje Výročná hodnotiaca konferencia mnohonárodného projektu vojenských po...
Zdroj: mp.mil.sk

Odovzdanie medaile Vojenskej polície 1. stupňa

Odovzdanie medaile Vojenskej polície 1. stupňa
04.12.2023Dňa 30. novembra 2023 pri príležitosti ukončenia služobného pomeru profesionálneho vojaka, si príslušníci Vojenskej polície mjr. Ing. Marián BALAJ, mjr. Ing. Ľuboš DRE...
Zdroj: mp.mil.sk

Najlepší poddôstojník Vojenskej polície pre rok 2023

Najlepší poddôstojník Vojenskej polície pre rok 2023
01.12.2023Dňa 30. novembra 2023  sa v Trenčíne  uskutočnil  výber najlepšieho poddôstojníka Vojenskej polície za výcvikový rok 2023. Výberová komisia pre v...
Zdroj: mp.mil.sk

Policajné zabezpečenie slávnostného nástupu v Michalovciach

Policajné zabezpečenie slávnostného nástupu v Michalovciach
30.11.2023Dňa 28. novembra 2023 príslušníci Vojenskej polície sa podieľali na policajnom zabezpečení v centre mesta Michalovce a v priestoroch 21. shdo Michalovce pri príležitos...
Zdroj: mp.mil.sk

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

Skočiť na menu


Share